Joined
Last Online
Recent Posts
posted in Guild Recruitment read more

GILDIA SPARTA ZAPRASZA WSZYSTKICH DZIELNYCH WOJOWNIKOW W SWOJE SZEREGI
Kontrakt tutaj bądź przez gre LeonidasPL


Looks like your connection to OgreFest | Black Desert Online Private Server was lost, please wait while we try to reconnect.